Folkhögskolornas berättelser

Det händer mycket i projektet Inkludera mera. Det är på det lokala planet där vi bäst kan verka för ett mer inkluderande samhälle. Under Lokala aktiviteter publicerar vi folkhögskolornas berättelser.

Inkludera mera i mål

Roger Mörtvik 680

 

Vi folkhögskolor är redo för krafttag för ett generöst flyktingmottagande och för ett inkluderande folkbildningsarbete.

Så avslutas ett uttalande som antogs när projektet Inkludera mera hade sin avslutningskonferens den 3 december i Stockholm. Det är inte bara tomma ord. Ett drygt trettiotal folkhögskolor har systematiskt prövat och samlat 65 goda exempel i en gemensam metodhandledning, gjord för alla folkhögskolor och deras samverkanspartner i det civila samhället. Den överlämnades till Roger Mörtvik, statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Han var inte förvånad men ändå imponerad över vad folkhögskolorna kan åstadkomma.

Konferensen samlade representanter, kursdeltagare och lokala samordnare från de folkhögskolor som medverkat i projektet, samverkande organisationer och några övriga gäster. Vi både summerade de två år som gått och tittade framåt. EXPOs Bilan Osman bidrog med en skarp analys av de främlingsfientliga krafterna i det svenska samhället och sex folkhögskolor berätttade i seminarier hur de valt att bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Projektet avslutas i februari 2016. Det är bara en början på folkhögskolornas och det civila samhällets ännu mer aktiva roll i ett inkluderande samhälle. Vi vill och vi kan!

Läs konferensens uttalande!

Läs och spara! Folkhögskolornas gemensamma metodhandledning

Inkludera mera på MR-dagar

MonterMonter m delt 220Seminarium publik 220

Kursdeltagare och lärare från Finska folkhögskolan, Röda korsets folkhögskola, Gotlands folkhögskola och Ljungskile folkhögskola berättade om Inkludera mera på MR-dagarna i Göteborg den 9-10 november. Projektet fanns i en monter med goda grannar, projektets partner, EXPO och Ungdom mot rasism. Projektet hade också ett välbesökt seminarium den andra dagen, där folkhögskolorna berättade hur de jobbar för att bidra till ett inkluderande samhälle, var och en på sitt sätt.

 

Inkludera mera konferens på Tollare folkhögskola

Alice 680

 Foto: Felicia Hedström

-Det bubblar av positivt engagemang med praktisk solidaritet runtom i landet. Det är inte bara främlingsfientlighet och rasism – det finns alltid goda krafter som ställer upp när det kommer flyktingar. Detta bör och kan vi som folkhögskolor uppmuntra och delta i. Det säger Lars Igeland , rektor på Färnebo folkhögskola och aktiv i projektet Inkludera mera, där dryga trettiotalet folkhögskolor medverkar sedan ett år tillbaka. Projektet stöds av Arvsfonden.

Den 3 februari 2015 samlades kursdeltagare, lärare, representanter för samverkande lokala samverkansorganisationer och några gäster, totalt ca 100 deltagare från 26 folkhögskolor, till en konferens på Tollare folkhögskola.

Demokrati- och kulturministern Alice Bah Kuhnke bidrog starkt till den positiva stämningen på konferensen när hon inledde med att tala om vikten av att engagera sig i det civila samhället. Vill du förändra världen finns det bara ett sätt, menade hon. Genom att mötas människa till människa.

Se filmen!

Läs mer...

Tillsammans kan vi göra mycket

 

Banderoll-Ett-hopp-för-Skärholmen--220Grupparbete-2-220-Manifestation-Färnebo-220

Projektet Inkludera mera handlar om att 31 folkhögskolor tillsammans arbetar för att ta fram metoder för att bidra till ett mer inkluderande samhälle med stöd från Allmänna arvsfonden. Det är ett projekt mot rasism och främlingsfientlighet - men inte mot rasister. Vi tror på att samverka i vardagen för ett bättre samhälle, där vi ser varandra som unika individer. FOLAC, folkhögskolornas internationella uppdrag, fungerar som central samordnare för projektet i samverkan med stiftelsen EXPO.

 

Manifest-torget-Gävle-ta-chansen 680

 

Ta chansen att påverka framtiden. Du har makten!

Den uppmaningen möter deltagare, personal och besökare på en banderoll på en vägg i Färnebo folkhögskolas filial i Gävle. Där samlades kursdeltagare och lärare från 13 folkhögskolor den 18-19 november för att diskutera allmän kurs, medborgarskap och ett antirasistiskt förhållningssätt i en inkluderande miljö. Färnebo folkhögskola var värd och föreningen Offensiv folkbildning stod för arrangemanget.

Kan allmän kurs på folkhögskola bidra till ett bättre samhälle? Och kan folkhögskolan arbeta för att alla deltagare känner sig sedda, blir delaktiga och upplever att studierna är meningsfulla? Hur kan vi använda oss av att vi är olika i lärandet?

Färnebo folkhögskolas allmänna kurs i Gävle är en ung verksamhet, inne på sitt andra år. Kursdeltagare, personal och skolans rektor Lars Igeland hjälptes åt att berätta om hur Färnebo folkhögskola arbetar för att utveckla verksamheten. Traditioner finns med från modersskolan i Österfärnebo. Den interna demokratin är viktig och personal och kursdeltagare förväntas delta i skolans skötsel. Den allmänna kursen prövar sig nu fram. Den har en annan målgrupp och en helt annan karaktär än de kurser som finns på modersskolan. Vanliga lektioner blandas med gemensamma temastudier, deltagande i den interna demokratin, skolans praktiska skötsel och utåtriktade aktioner. Inför valet gick kursdeltagarna ut i en av Gävles förorter för att på flera språk förklara för de boende skillnaden mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, vilket många inte visste. Varje kursdeltagare har en individuell studieplan som innebär att hen studerar så länge hen behöver. Samtal och diskussioner tillåts ta mycket plats.

I samtalen om rasism kom stundtals upprörda känslor fram. Vem är rasist och vem är offer för rasism? En kursdeltagare konstaterade att det är bättre att vara för – ett mer inkluderande samhälle – än att vara emot.

Kursdeltagare och lärare från Stadsmissionens folkhögskola i Stockholm bidrog genom att hålla i en interaktiv workshop där deltagarna fick pröva på hur ett kunskapsgestaltande tema kan genomföras. Det innebär att deltagarna arbetar tematiskt och ämnesövergripande med att ta reda på svar på sina frågor och gestaltar vad de kommit fram till på olika sätt, i ord, bild, scener och musik. Ett bra sätt att lära sig att förstå varandra och uppskatta varandras olikheter är, menade de, att jobba med temat ”Tre generationer” där var och en gestaltar sin historia tre generationer tillbaka. Under kvällens middag på en krog i närheten bjöd en av kursdeltagarna från Stadsmissionens folkhögskola på ett uppskattat poetry slam som handlade om marginalisering i en storstad. I en annan workshop diskuterades språk under ledning av en lärare från Botkyrka folkhögskola, även den i Stockholm. ”Se det som en tillgång och inte ett hinder att det ryms olika språk i ett klassrum”, sammanfattade läraren.

Träffen avslutades med en gemensam manifestation på torget framför rådhuset i ett gråmulet Gävle.

 

Manifest-Torget-Gävle-670

 

Läs mer...

Det här projektet genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden

folac banner 120x300

Det här projektet genomförs tillsammans med RIO

I samarbete med Offentligägda Folkhögskolornas Intresseorganisation

Webbplatsen är producerad i samarbete med 3CP